Toon menu
Stichting Oude Gelderse Kerken

Postbus 7005
6801 HA Arnhem
T 026-35 52 555
E info@oudegeldersekerken.nl

Meer doen met onze religieuze monumenten

Iedere stad, ieder dorp in Gelderland heeft een kerk. Soms zelfs meer dan één. Kerken vormen een vertrouwd beeld in de omgeving. Helaas zijn kerkbesturen steeds vaker gedwongen de deuren te sluiten. Vaak is de toekomst dan ongewis. Komt er een passende herbestemming? Of wordt het sloop en moet het vertrouwde beeld, na vele decennia, plaatsmaken voor een modern winkelpand? De Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) zet zich al bijna 45 jaar in om monumentale kerken te behouden voor de toekomst.

Laatste nieuws

Gudulakerk in Lochem overgedragen aan Oude Gelderse Kerken
Op donderdag 4 april 2019 droeg de Protestantse Gemeente Lochem de Gudulakerk in Lochem over aan Oude Gelderse Kerken. Het kerkgebouw blijft in gebruik voor kerkdiensten. Daarnaast krijgt de kerk een eigen plaatselijke commissie (PC), die zorg draagt voor het dagelijks beheer en exploitatie van het kerkgebouw.

Venster kwartaaltijdschrift

In het tweede nummer van Venster van 2019 onder meer artikelen over:
  • De Grote of Sint-Gudulakerk in Lochem
  • Kruiswegstaties in Harreveld
  • Synagoge in Winterswijk
en meer ...
Het volgende nummer verschijnt begin september 2019.