Toon menu
Stichting Oude Gelderse Kerken

Postbus 7005
6801 HA Arnhem
T 026-35 52 555
E info@oudegeldersekerken.nl

Meer doen met onze religieuze monumenten

Iedere stad, ieder dorp in Gelderland heeft een kerk. Soms zelfs meer dan één. Kerken vormen een vertrouwd beeld in de omgeving. Helaas zijn kerkbesturen steeds vaker gedwongen de deuren te sluiten. Vaak is de toekomst dan ongewis. Komt er een passende herbestemming? Of wordt het sloop en moet het vertrouwde beeld, na vele decennia, plaatsmaken voor een modern winkelpand? De Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) zet zich al bijna 40 jaar in om monumentale kerken te behouden voor de toekomst.

Laatste nieuws

Kerst- en nieuwjaarsconcerten in onze kerken
Eind december is voor veel mensen een drukke tijd, maar probeer eens een middag of avond vrij te maken voor een bijzonder concert. Of ga met familie naar de kerstgroepententoonstelling in Kranenburg. Het Heiligenbeeldenmuseum is geopend op Tweede Kerstdag...

 

Oude Gelderse Kerken kiest voor ‘Kennis is Kracht’

‘Kennis is Kracht; tijd voor een opstap naar een plan met effect’ – dat is de titel van het rapport dat op 19 november jl. door de heer Wout Kruidenier, vicevoorzitter van de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK), is aangeboden aan mevrouw Josan Meijers, gedeputeerde van de provincie Gelderland voor o.a. Cultuur & Erfgoed. Het is de eindrapportage van een onderzoek dat de SOGK dit jaar (2017) heeft laten uitvoeren.

Venster kwartaaltijdschrift

In het derde nummer van Venster van 2017 onder meer artikelen over:
  • De najaarsexcursie van de SOGK.
  • De kapel in Bronkhorst.
  • Een skateclinic en een omstreden verbouwing.
en meer ...
Het volgende nummer verschijnt begin 2018.